गुन्हेगारी

ब्रेकिंग : अखेर ज्येष्ठ कार्यकर्ते, मुख्याध्यापक हेरंब कुलकर्णी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांना पकडले, कारण आले समोर…

हेरंब कुलकर्णी यांना मारहाण करणारे आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर व तोफखाना पोलीस स्टेशन यांचेकडुन जेरबंद.

प्रस्तृत बातमीतील हकीगत अशी की, दिनांक ०७/१०/२०२३ रोजी फिर्यादी हेरंच रामचंद्र कुलकणी रा. बालाजी बर्स श्रमीकनगर, सावेडी, अहमदनगर हे व त्यांचे मित्र मोटारसायकलवरून जात असतांना तीन अनोळखी इसमांनी मोटारसायकलवर येवून फिर्यादीचे मोटारसायकल अडवून फिर्यादी व साक्षीदार यांना लोखडी रॉडने जबर मारहाण करून जखमी केले होते. त्याबाबत तोफखाना पोलीस ठाणे गु.र.नं. १४७४ / २०२३ भादवि कलम ३०७, ३२४, ३४९, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला सदर गुन्हयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मा. श्री. राकेश ओला सी. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोलीस निरीक्षक श्री. दिनेश आहेर स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर व पोलीस निरीक्षक मधुकर साळवे पोलीस निरीक्षक तोफखाना पोलीस यां

सदर गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न करुन अटक करणेबाबत आदेश दिलेले होते. नमुद आदेशान्वये स्थानिक गुन्हे शाखेचे सर्वोनि/गणेश वारुळे, हेमंत थोरात, पोसई सोपान गोरे, पोहेकॉ संदीप पवार, बापूसाहेब फोलाने, दत्तात्रय गव्हाणे, दत्ता हिंगडे, पोना/ लक्ष्मण खोकले, विशाल दळवी, रविंद्र कहीले, सचिन अवल, संतोष विशाल गवांदे, विजय टॉवरे, पोका सागर ससाणे, रविंद्र घुगासे चापोहेकी / संभाजी कोतकर तसेच तोफखाना पोलीस स्टेशनचे पोस् सचिन रणशेवरे, पोहेकॉ दत्तात्रय जपे, पोना/ अविनाश वाकचौरे, पोकों/शिरीश तरटे, पोकों/सतिष भवर यांचे पथक तयार करून कारवाई करणेकामी रवाना केले.

पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी अहमदनगर शहरातील गुन्हा घडले ठिकाणचे तसेच, निलकांती चौक, पत्रकार चौक, प्रेमदान चौक, प्रेमदान हाडको, जोशी क्लासेस येथील सी. सी. टी. व्ही फुटेज प्राप्त करून सदर फुटेजच्या आधारे तसेच तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे तपास करता सदरचा गुन्हा हा चैतन्य सुनिल सुडके रा. सुडकेमळा, अहमदनगर याने व त्याचे इतर साथीदारांनी केला असल्याने निष्पन्न झाल्याने त्यास ताब्यात घेवुन त्यास अधिक विश्वासात घेवून त्याचेकडे गुन्ह्याबाबत विचारपुस करता त्याने सांगितले की, त्याचा मित्र अक्षय विष्णु सब्बन याची सिताराम सारडा विद्यालयाजवळ पानटपरी असून सदर पानटपरी ही अतिक्रमणामध्ये येत असल्याने हेरंब रामचंद्र कुलकर्णी यांनी पानटपरी काढणेबाबत महानगरपालीका येथे अर्ज दिल्याने सदरची पानटपरी काढण्यात आलेली होती. त्याचा राग मनात धरुन १) अक्षय विष्णु सब्बन याचे सांगणेवरून २) चैतन्य सुनिल सुडके रा सुडकेमळा, अहमदनगर, ३) अक्षय पुर्ण नांव माहित नाही, ४) सनि जगधने, ५) एक विधीसंघर्षात बालक अशांनी मिळून केला असल्याचे सांगितल्याने सदर इसमांचा शोध घेता इसम नामे १) अक्षय विष्णु सब्बन दातरंगे मळा, विभव ता. जि. अहमदनगर, २) चैतन्य सुनिल सुडके सुडकेमळा, अहमदनगर, ३) एक विधीसंघर्षात बालक असे मिळुन आले असून इसम नामे ४) अक्षय पुर्ण नांव माहित नाही (फरार) ५) सनि जगधने पुर्ण नांव पत्ता माहित नाही (फरार) यांचा शोध घेता ते मिळुन आलेले नाही. मिळून आलेल्या इसमांना पुढील तपासकामी तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे हजर केले असुन पुढील तपास तोफखाना पोलीस

स्टेशन करीत आहोत. सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साो. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा. श्री प्रशांत खैरे सो, अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा. श्री. अनिल कातकाडे सो, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नगर शहर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा व तोफखाना पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

News Mall18

It is a News Channel where you can get all types of news like we have generated some category like Breaking News, Story News, Live News, Political News, Social news, Impact News Explainer Videos, Digital News, Viral News, Advertise News, Interviews, Promotions, Presentation, Entertainment, Related Movie Trailers, PRO, Awards Etc.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Share this news instead of copying!